به وب سایت گروه رکورد خوش آمدید

هرچند قطره ای در مقابل صنعت دنیا نیستیم،اما ...         
                    در بازدید از مجموعه رکورد مارا باور کنید                                                       و با دریافت خدمات با کیفیت به ما اعتماد کنید

با نیم قرن تجربه در زمینه ماشین کاری موتورها